Αυθημερόν παραδόσεις σε όλη την Αθήνα!
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΠΟ 50€.

Καλάθι Αγορών

0 Προϊόντα  - 0.00€
 1. Η Harmantas Flower Creations (καλούμενη εφεξής ως «Διοργανωτής»), διοργανώνει ηλεκτρονικά διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») μεταξύ των online πελατών της. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα κερδίσει ένα δείπνο και μία διανυκτέρευση με πρωινό για δύο (2) άτομα στο ξενοδοχείο 5* Crowne Plaza Athens – City Centre.

  Crowne Plaza Hotel
 2. Ο Διοργανωτής είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων και ο Εκτελών την Επεξεργασία. Ο Διοργανωτής έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ 2016/679 και από τον Ν. 4624/2019 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Την πολιτική απορρήτου που εφαρμόζεται στον εν λόγω διαγωνισμό μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να την μελετήσει στην παράγραφο περί Πολιτικής Απορρήτου στον ιστότοπο του Διοργανωτή.

  Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του διαγωνισμού υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον σκοπό και μόνο του διαγωνισμού βάσει του έννομου συμφέροντος για την διενέργεια του διαγωνισμού. Η νομική βάση για την διενέργεια του διαγωνισμού περιγράφεται στο άρθρο 6 του ΓΚΠΔ.

 3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται για κάθε συμμετέχοντα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν πραγματοποιήσει έστω και μία αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2021 και μετά, με την προϋπόθεση πως έχουν τσεκάρει το σχετικό πεδίο στο ταμείο (checkout) - πριν την επιβεβαίωση της παραγγελίας - δηλώνοντας πως επιθυμούν τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

 5. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος ή εξωτερικού. Εξαιρούνται όλοι οι εργαζόμενοι στη Harmantas Flower Creations, οι σύζυγοι τους, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.

 6. Ο Διαγωνισμός θα ανανεώνεται αυτομάτως κάθε τρίμηνο, δηλαδή θα γίνονται τέσσερις (4) Διαγωνισμοί με ισάριθμες κληρώσεις και νικητές για κάθε εποχή του χρόνου (Χειμώνας, Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο). Στην παρούσα περίοδο ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2022 και θα ανανεωθεί αυτόματα την 1η Μαρτίου 2022.

 7. Ωστόσο, ο Διοργανωτής διατηρεί το μονομερές δικαίωμα να παύσει τη συνέχιση του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, θα γίνει μια τελευταία κλήρωση με όλους τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό από την τελευταία ανανέωσή του μέχρι και την ημερομηνία παύσης του, με έναν τελευταίο νικητή.

 8. Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό θα κερδίζει μία συμμετοχή για κάθε online αγορά, δηλαδή όσοι έχουν κάνει δύο online αγορές στη διάρκεια του τριμήνου θα έχουν δύο συμμετοχές στον Διαγωνισμό, όσοι έχουν κάνει τρεις online αγορές θα έχουν τρεις συμμετοχές κ.ο.κ.

 9. Η κλήρωση του νικητή θα γίνεται με ηλεκτρονικά μέσω εξειδικευμένου online εργαλείου, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, από εξουσιοδοτημένο ειδικά προς το σκοπό αυτό εκπρόσωπο του Διοργανωτή, την ημέρα που θα ορισθεί.

 10. Ο Διοργανωτής θα ενημερώσει το νικητή τηλεφωνικώς και μέσω email, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κλήρωσης. Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου του Ξενοδοχείου. Ο νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί του για τον ορισμό της ημερομηνίας της διανυκτέρευσης.

 11. Το δώρο του διαγωνισμού θα ισχύει μέχρι και έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της κλήρωσης. Η ημερομηνία διανυκτέρευσης θα καθορίζεται μετά από συνεννόηση του νικητή με τον Υπεύθυνο του Ξενοδοχείου και θα ισχύει βάσει διαθεσιμότητας του Ξενοδοχείου. Το δείπνο δεν θα καλύπτει το κόστος της κατανάλωσης ποτών.

 12. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή εκ μέρους των συμμετεχόντων δήλωση κατά την έννοια του ΓΚΠΔ και του Ν. 4624/2019, για την τήρηση των στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με την διαδικασία του διαγωνισμού. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, θα τηρηθούν μέχρι τη διεξαγωγή της επιλογής και δημιουργίας του δώρου και μετά τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

 13. Ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται ρητώς και συναινεί ανεπιφύλακτα να δημοσιευθεί το όνομά του εφόσον κερδίσει στο Διαγωνισμό στα social media και τον ιστότοπο του Διοργανωτή και του Ξενοδοχείου.

 14. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή.

 15. Ο Διοργανωτής διατηρεί το μονομερές δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει το διαγωνισμό χωρίς προειδοποίηση ή/και χωρίς σπουδαίο λόγο.

 16. Ο Διοργανωτής θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει γίνει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, ο Διοργανωτής θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί Νικητής).

 17. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του δώρου σε συνεργασία με το Ξενοδοχείο. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων ή/και νικητών. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 18. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διένεξη, διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες όρους και εν γένει τον Διαγωνισμό, και η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά, θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας, αφού προηγουμένως γίνει προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης του ν. 4640/2019, με επιλογή διαμεσολαβητή από το σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.